Obchodní komory

Spolupráce s obchodními komorami


ČESKO- SLOVENSKO- ČÍNSKÁ KOMORA

CZECH- SLOVAK- CHINESE CHAMBER  


Slavnostní převzetí dekretu prezident komory Bc. Roman Spáčil acharge d'affaires, vážený pan Chen Jianjun
Slavnostní převzetí dekretu prezident komory Bc. Roman Spáčil acharge d'affaires, vážený pan Chen Jianjun

Úzce spolupracujeme s Česko- Slovensko- Čínskou komorou a to především v oblasti kultury, společenských událostí a umění. 

Jsme partnery této významné komory, která usiluje o upevnění vzájemných vztahů ve všech oblastech.Czech- Slovak- Chinese Chamber

Česko- Slovensko- Čínská komorahttp://www.czcn.eu