Spolupráce s neziskovým sektorem

Zapsané spolky, chráněné dílny, nadace a nadační fondy


1.

Spolupracujeme a aktivně podporujeme čínnost chráněné dílny "HOPE CENTER BRNO". Chráněná dílna se zaměřuje na design fashion, krejčovské řemeslo a finanční účetnictví.3.

Navázali jsme spolupráci s "Nadačním fondem Pro dětský smích", který pomáhá potřebným.

"Hlavním úkolem nadačního fondu Pro dětský smích je zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocničních a školních zařízeních a přímá pomoc pro děti trpícími těžkými, převážně onkologickými nemocemi či poruchami autistického spektra. Budeme se snažit i o osvětovou činnost, protože v této oblasti je dle našeho názoru malá.

Děti, které jsou hospitalizovány potřebují pomoc v průběhu trvání celé léčby, pomoc s adaptací na prostředí v průběhu hospitalizace a rovněž pomoc při návratu dětí zpět do běžného života. V některých případech může být návrat zpět vzhledem k absolvované náročné léčbě problematický."         

2.

Spolupracujeme s obecně prospěšnou společností "NÁRODNÍ MUZEUM FOTOGRAFIE, o.p.s.". Muzeum spravuje sbírku "ZLATÝ FOND NMF ", která obsahuje 220 fotografií od 220 fotografů a byla v roce 2004 zapsána v Centrální evidenci sbírek vedené MK ČR.4.

Spolupracujeme s projektem "ANIMAL EYE, z.s." který aktivně prosazuje právo a zájmy zvířat.

ANIMAL EYE, z.s., je celostátní nezisková organizace, jejímž hlavním účelem je důslednější prosazování práv a zájmů zvířat, především zvířat v zájmovém chovu. Její vznik podnítilo znepokojení nad neutěšeným stavem ochrany domácích zvířat v České republice.