Spolupráce s neziskovým sektorem

Zapsané spolky, chráněné dílny, nadace a nadační fondy


Spolupracujeme a aktivně podporujeme čínnost chráněné dílny "HOPE CENTER BRNO". Chráněná dílna se zaměřuje na design fashion, krejčovské řemeslo a finanční účetnictví.

Více na

https://www.facebook.com/hopeCenterBrno/?fref=ts

http://www.hopecenter.cz/


Spolupracujeme s obecně prospěšnou společností "NÁRODNÍ MUZEUM FOTOGRAFIE, o.p.s.". Muzeum spravuje sbírku "ZLATÝ FOND NMF ", která obsahuje 220 fotografií od 220 fotografů a byla v roce 2004 zapsána v Centrální evidenci sbírek vedené MK ČR.

Více na

https://www.facebook.com/N%C3%81RODN%C3%8D-MUZEUM-FOTOGRAFIE-1524386854557592/?fref=ts 

Spolupracujeme s neziskovou organizací ANIMAL EYE z.s., která se dlouhodobě zabývá prosazováním práv a zájmů zvířat ve smyslu jejich ochrany.

Více na 

 https://www.facebook.com/animaleye.cz/?fref=ts

http://www.animaleye.cz