Činnost


Kulturní projekty

Podporujeme kulturní projekty v rámci jejich organizace, přípravy a propagace.


Vzdělávací projekty

Podporujeme  a organizujeme vzdělávací projekty v oblastí umění, sportu, cetsovního ruchu a další.

Neziskové projekty

Podporujeme a spolupracujeme s neziskovými organizacemi a napomáháme jejich fungování a rozvoji.

Obchodní komory

Spolupracujeme s obchodními komorami v rámci rozvoje jejich projektů a propojení s institucemi.